Om Davvi Vindpark

Davvi vindpark - Området og konsesjon

Davvi Vindpark er et prosjekt ledet av Grenselandet AS. Bak selskapet står energikonsernet St1 (majoritetseier) og Ny Energi AS.Svein Skudal Aase fra St1 er daglig leder for
Grenselandet, mens Harald Dirdal fra Ny Energi er prosjektleder. Styrets leder er Thomas Hansen fra St1.

Lokasjon

Planområdet for Davvi vindpark ligger på et fjellplatå i Lebesby kommune, opp mot grensen til Tana kommune og dekker et areal på ca 63 km2.

Terreng

Området parken er planlagt i, består stort sett av blokkstein. Dette er et naturlig unnvikelsesområde for rein.

Konsekvensutredning

Planområdet er svært karrig og har ifølge Multiconsults konsekvensutredninger et lavt artsmangfold av planter og dyr kombinert med svært gode vindressurser.

Åpen prosjektutvikling

Vi legger vekt på åpen prosjektutvikling med aktiv kommunikasjon med lokale innbyggere samt nært samarbeid med lokale myndigheter og eiendomsbesittere. Nærhet til menneskene og omgivelsene er viktig for oss.

Vindressurs

Med Finnmark sine fantastiske vindressurser, vil landsdelen kunne tiltrekke seg mange store industriprosjekter, og dermed muligheter for nye arbeidsplasser og vekst.

Konsesjon

Konsesjonssøker for Davvi Vindpark er Grenselandet AS. Grenselandet er eid av energikonsernet St1 og Ny Energi. St1 er majoritetseier.

Davvi vindpark

Området

Planområdet er svært karrig og har ifølge Multiconsults konsekvensutredninger et lavt artsmangfold av planter og dyr kombinert med svært gode vindressurser.

Davvi vindpark

Konsesjonssøknad

NVE har behandlet meldingene om Davvi vindkraftverk med tilhørende nettilknytning i Lebesby kommune, Finnmark fylke, etter plan og bygningslovens forskrift om konsekvensutredninger. Tiltakshaver Grenselandet AS er nå meddelt utredningsprogram for tiltaket.

Konsesjonssøknad
Forhåndsmelding
Konsekvensutredning

» Davvi vindkraftverk – Konsesjonssøknad
» Vedlegg 1 – Endelig KU-program
» Vedlegg 3 – Konsekvensutredning for landskap, kulturminner, friluftsliv og reiseliv
» Vedlegg 4 – Konsekvensutredning for naturressurser, støy, forurensning, verdiskapning
» Vedlegg 5 – Konsekvensutredning for reindrift
» Vedlegg 6 – Konsekvensutredning for naturmangfold
» Vedlegg 7 – Vurdering av unnvikelsessoner og kumulative virkninger
» Vedlegg 8 – Betenkning SP artikkel 27
» Vedlegg 9 – Kilderapport om samisk utmarksbruk, reiseliv m.m
» Vedlegg 10 – LCOE-notat for Davvi
» Erklaring fra Reinbeitedistrikt r.9 – NVE
» Bindende erklaring – NVE
» Ensidig erklaring – NVE
» Rapport Helikoptertur-NVE

» Brosjyre Davvi Vindkraftverk
» NVEs brosjyre (Norsk)
» NVEs brosjyre (Samisk)
» NVEs Presentasjon
» Melding Del 1: Vindkraftverket
» Melding Del 2: Nettilknytning
» Neahttačanastat Rusttegiid válddahallan
» Bieggafápmorusttet

» Bakgrunn for utredningsprogram
» Fastsatt utredningsprogram
» Tutkimusohjelman tausta (Finsk)
» Vahvistettu tutkimusohjelma (Finsk)
» Čielggadanprográmma duogáš (Samisk)
» Mearriduvvon čielggadanprográmma (Samisk)

Fant du ikke det du lette etter?

Les mer om Davvi vindpark!

Du er kanskje også interessert i

Single Post Custom Three

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which...
Les mer

Single Post Custom One

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which...
Les mer

Single Post Custom Four

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which...
Les mer